JB-KULJETUS OYToimenkuva

Päätoimialat: Maanrakennus ja -kuljetuspalvelut, konepalvelu, maarakennusurakointi

Sivutoimialat: Maa- ja kiviainesmyynti, kuljetustoiminta, viemäri- ja vesijohtotyöt, salaojitus, purkutyöt, hoito- ja kunnossapitotyöt, avolouhinta, saastuneen maan käsittely ja kuljetus, lumen auraus, kuormaus ja kuljetus, betoni ja kivirakenteiden timanttisahaukset
| etusivu | kalusto | toimenkuva | työmaat | yhteystiedot |